Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία: Αιγέως 45, Καλλιθέα 17675 Αθήνα. Ελλάδα

Τηλέφωνα: 210 95 666 17, 210 95 723 96

Email: info@bilitis.gr